(febrer 2010)

La Unió Europea

* Parlament europeu

El Parlament Europeu (Eurocambra o PE) és el cos parlamentari d'elecció directa de la Unió Europea (UE). Juntament amb el Consell de la Unió Europea forma la branca bicameral legislativa de les institucions de la Unió. El Parlament al costat del Consell formen el cos legislatiu de major rang a la Unió, no obstant això els seus poders com a tals estan limitats a les competències lliurades a la Comunitat Europea pels estats membres.

El Parlament no té iniciativa legislativa, però pot presentar esmenes i poseeix dret de veto en determinades àrees. En les àrees en les quals no té competències esdevé un òrgan de caràcter consultiu. També té competència pressupostària: aprova el pressupost anual de la Unió Europea i té la darrera paraula pel que fa a les despeses considerades com a no obligatòries (despeses no vinculades directament a les disposicions dels tractats institutius de les comunitats).

La seu del parlament és a Estrasburg (França), on es realitzen les sessions plenàries. La seva Secretaria General, però, està ubicada a la ciutat de Luxemburg i a Brussel·les s'hi porten a terme les sessions no plenàries, sessions especials i reunions preparatòries o complementàries.

* Consell de la Unió Europea

També anomenat Consell de Ministres de la UE, reuneix els ministres dels estats membres. El Consell de la UE té funció legislativa, i es reuneix en diferents formacions: a vegades es reuneixen els ministres de pesca, a vegades els d'indústria, etc. És el principal òrgan legislatiu i de presa de decisió de la Unió europea.Té la seu a Brussel·les.

* Consell Europeu

És un òrgan de la UE que es reuneix cada 3 mesos (més o menys). Està format pels caps d'Estat o de govern. La seva funció és definir les línies d'actuació polítiques de la UE.

* Comissió Europea

És la branca executiva i l'administrativa de la UE (executa les polítiques, atorga els projectes europeus, sanciona els estats que no compleixen coses. És l'equivalent a un govern). Té el dret d'iniciativa legislativa. No es pot començar una directiva si la Comissió no l'escriu (la primera versió). Segons els tema, el Parlament opina o no, i normalment, el Consell de la UE sí que opina. No els controla ningú, estan ficats a dit pels ministres dels països (que estan ficats a dit pels presidents). El Parlament ha de ratificar els membres de la Comissió. Només es poden destituir en bloc (no un comissari sol). Té la seu a Brussel·les.

És una institució políticament independent que regenta el poder executiu de la Unió Europea (UE). El seu principal objectiu és legislar entorn a polítiques i programes d'acció, i essent així mateix el responsable d'aplicar les decisions del Parlament Europeu (PE) i el Consell de la Unió Europea (CUE).

* Consell d'Europa: és un organització intergovernamental que no té cap poder legal- No és de la UE.

El dret a la informació

Documents de la Unió Europea

http://www.statewatch.org/foi.htm

Opinió -

Està tot en anglès. En essència només recull la legislació i reglaments interns http://www.europarl.eu.int/register/pdf/r1049_es.pdf aplicables a les institucions europees i explica que se les salten descaradament (inclòs el tractat d'Amsterdam, la versió del tractat fundacional de la UE de 1997). La institució més transparent és el Parlament; el Consell només publica el 50% del que ha de publicar i el registre (públic) de la Comissió és bastant inútil. Decisions judicials, queixes al defensor del poble...

La Carta dels drets Fonamentals de la Unió Europea

http://www.infoeuropa.org/catala/abc/carta.htm

Els caps d'estat i de govern dels quinze estats membres de la Unió Europea es van posar d'acord en aquest Consell Europeu, que va tenir lloc els dies 3 i 4 de juny de 1999, sobre la necessitat d'establir una carta de drets fonamentals de la UE, amb l’objectiu de posar de manifest la importància cabdal i l’abast dels drets fonamentals davant dels ciutadans europeus.

El Consell Europeu va partir de la idea que la salvaguarda dels drets fonamentals és un dels principis bàsics de la Unió Europea i una condició indispensable per a la seva legitimitat...


[La pàgina de l'Heura]