Fotos equipament

Rellotgeria, aparells de mesura, mecanització, instrumentació de laboratori d'electrònica, ordinadors, etc

Només és una mostra d'alguns aparells de mesura, d'instrumentació del laboratori i d'elements d'informàtica que hi ha guardats - Domènec Calaf

Bellpuig d'Urgell - Catalunya

Projector de perfils - 1

Projector de perfils - 2

Projector de perfils - 3


Projector de perfils - 5

Fresadora - 1

Fresadora - 2


Fresadora - 3

Fresadora - 4

Fresadora - 5


Eines complements


Documentació imatges instruments - 1

Documentació imatges instruments - 2

Documentació imatges instruments - 3

Documentació imatges instruments - 4--